سلايډ (فيچر) نظر

مشورتي جرګه؛ نه دغسې، نه هغسې!

محمد زمان مزمل

استاد زمان مزمل
اشرف غني ډیر ناوخته او بې وخته او د مطرح سیاستمدارانو د سوچ خلاف او د سولې په اړه د اندیښمنو افغانانو د نظر خلاف داسې مشورتي جرګه راوغوښته چې دۀ او استاد سیاف پرته پکې راغلي افغانان یا د حکومت ایله جار او یا هغه کسان ښکاري چې ایله غریبانانو ته په دې شلو کالو کې په جرګو کې د شرکت چانس ورکړل شو.
بیا هم په دغسې یو تنګ سوچ او تنګ ظرف کې د مشورتي جرګې دائرولو او په همدغو ځانګړنو یوه د هدف او کردار له مخې نامعلومه مشورتي جرګه ده چې پریکړې او د جرګې د مرکزي لوبغاړو کردار به یې لوری او موخه په نښه کوي.
دغه جرګه چې په خپل نمط کې بې نظیره ده، ځکه چې د قوي مطرح سیاستمدارانو نه ګوښي جوړه شوه او یواځې د ارګ د مشر واکمن په نظر او تدبیر جوړه شوه.
بیا هم همدغه جرګه نه هومره بده ده لکه د جرګې مخالف سیاستمداران یې چې وایې او نه دغسې ضروري او مفیده ده لکه د جرګې طراح اشرف غني او د هغه په اشتباه کې لویدلي دلالان چې ورته پروپاګنده کوي.
که د مشورتي جرګې پایلې او توصیې د سولې په خیر شوې نو معنا به یي دا وي چې د سیاسي احزابو نه پرته راټوله شوې جرګه د سوچ او اندیښنو له مخې رښتیا یوه غلبیل شوې او ښه مشورتي جرګه وه او کاشکې دا کار مخکې هم شوی وای، او که خدای مکړه پایلې یې منفي شي او ایله د سولې لپاره د برابر شوي چانس په وړاندې سرې کرښې او تور پاټکونه جوړ کړي هلته به بیا ارګ او ددې جرګې درانه مشاورین یی داودزئ صیب، امرخیل صیب، مسلمیار صیب، ابراهیمي صیب او خپله استاد سیاف په داسې یو میدان کې د ځواب او توجیه هر څه له لاسه ورکړي او حیف چې دغسې نسبتا په ملت کې شهرت ته رسیدلي اشخاص پکې د هغه حکومت لپاره پیکه شوي نه وای چې ددې جرګې د جوړیدو او دائریدو دوه برابره عمر یي پاتې دی.

وروستي

زېرمتون